The Always-Present Lurch - Analogue Rock

Enkelt

Det bästa sättet att lyckas på är att alltid kontakta rätt personer för vissa uppdrag. Det kanske låter som en självklarhet, men det är verkligen viktigt vilka man vänder sig till för att få hjälp. Nu så är det en hel del mappar som vi behöver få stansade till firman, och jag vet precis till vilket tryckeri som jag kommer att vända mig. Det är samma tryckeri som vi förut har anlitat för en hel del boktryck, så jag vet redan från början att de kommer att utföra arbetsuppgiften på bästa vis möjligt.